تبلیغات
الهی به امید تو ...

الهی به امید تو ...
اللهم عجل لولیك الفرج... 
قالب وبلاگ
نویسندگان
نظر سنجی
بهر ظهور مهدی زهرا صلوات ...


ORTدرمان كم آبی:

هدف درمان دزئیدراتاسیون ناشی از اسهال عبارتست از اصلاح سریع كمبود مایعات و الكترولیت موجود(رهیدراتاسیون نامیده میشود) و سپس جایگزینی آب از دست رفته ناشی از اسهال (درمان نگهدارنده خوانده می‌شود) تا اسهال قطع شود. از دست رفتن مایعات می‌تواند از طریق خوراكی و یا وریدی جبران شود كه این دومی معمولا فقط در فاز ابتدایی رهیدراتاسیون در بیماران مبتلا به دزئیدراتاسیون شدید مورد نیاز است.

مایع درمانی خوراكی (ORT):

مایع درمانی خوراكی بر اساس جذب سدیم ( و از طریق آن سایر الكترولیت ها و آب) كه از طریق جذب فعال برخی ملكولهای غذایی مثل گلوكز (كه از شكسته شدن ساكاروز و یا نشاسته پخته شده بدست می‌آید) و یا L-amino acids ( كه از شكسته شدن پروتئین و پپتیدها بدست می‌آید) تسهیل و تسریع می‌گردد، پایه گذاری شده است. خوشبختانه این عمل تسهیل و تسریع و جذب سدیم با ملكول‌های غذایی در اسهال ترشحی دست نخورده باقی می‌ماند. اگر بیمار مبتلا به اسهال ترشحی یك محلول نمك ایروتونیك كه حاوی گلوكز یا آمینواسید نباشد بخورد، سدیم جذب نشده و آب در روده باقی مانده و نهایتا به حجم مدفوع دفع شده توسط بیمار اضافه خواهد شد. ولی اگر به بیمار محلول متعادل شده‌ای از قند و نمك بخورانیم جذب وابسته گلوكز و سدیم اتفاق افتاده و منجر به جذب آب و سایر الكترولیت‌ها خواهد شد. این عمل می‌تواند كمبود آب و املاح موجود را جبران نموده و جایگزین دفع‌های بیشتر در اكثر بیماران مبتلا به اسهال ترشحی بدون ارتباط به علت اسهال و سن بیمار گردد.

محلول مایع درمانی خوراكی (ORS):

تركیب ORS اصول زمینه‌ساز مایع درمانی خوراكی منجر به تهیه یك مخلوط توازن یافته‌ای از گلوكز و الكترولیت جهت استفاده در درمان و پیشگیری دزئیدراتاسیون، كاهش پتاسیم و اسیدوز ناشی از اسهال شده است. برای رسیدن به دو هدف آخر نمك های پتاسیم و سیترات (یا بی كربنات) در كنار كلرور سدیم نیز به این مخلوط اضافه شده است. به این مخلوط نمك و گلوكز، نمك‌های مایع درمانی خوراكی می‌گویند. وقتی ORS در آب حل شود به آن محلول ORS می‌گویند. راهنمایی‌های زیر در تولید محلول ORS توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی و یونیسف به‌كار رفته است.

· محلول بایستی اسمولالیتی مشابه و یا كمتر از پلاسما یعنی حدود 300 میلی اسمول در لیتر و یا كمتر داشته باشد.

· غلظت سدیم بایستی به حد كافی جهت جبران مؤثر سدیم در كودكان و بالغین با دزئیدراتاسیون واضح بالینی باشد.

· نسبت گلوكز به سدیم (به حسب میل مول در لیتر) بایستی حداقل 1 به 1 باشد تا به حداكثر جذب سدیم دست یابیم.

· غلظت پتاسیم بایستی حدود 20 میلی مول در لیتر باشد تا بتواند از دست رفتن پتاسیم را به حد كافی جبران نماید.

· غلظت باز بایستی حدود 10 میلی لیتر سیترات و یا 30 میلی‌مول بی‌كربنات كه به‌خوبی اسیدوز ناشی از اسهال را جبران كند باشد. استفاده از تری سدیم سیترات دی هیدرات ترجیح داده می‌شود چرا كه بسته‌های ORS طول عمر بیشتری خواهد داشت.

تركیب محلول ORS كه توسط سازمان بهداشت جهانی و یونیسف توصیه شده است :

غلظت سدیم: محلول ORS در درمان میلیونها مورد اسهال با اتیولوژی های مختلف و در سنین مختلف استفاده شده و ثابت شده كه به وضوح بی‌خطر و موثر می‌باشد. ولی از آنجایی‌كه غلظت الكترولیت‌های اسهال در انواع اسهال و در بیماران با سنین مختلف متفاوت است، پزشگان گاه نگران استفاده یك نوع محلول ORS در تمام موقعیت‌های بالینی می‌شوند. مدفوع بیماران مبتلا به وبا حاوی مقادیر نسبتا زیادی از سدیم، پتاسیم بی‌كربنات می‌باشد. در كودكان مبتلا به اسهال حاد غیر وبایی، غلظت سدیم، بی كربنات و كلر در مدفوع كمتر است گرچه خود به وضوح متغیر است.

محلول‌های خانگی :

گرچه كه تركیب آنها مانند محلول ORS مناسب درمان كم آبی نیست ولی محلول‌های دیگر مثل سوپ، لعاب برنج، دوغ و آب خالص ممكن است عملی‌تر و تقریبا جهت پیشگیری از كم آبی به‌خوبی موثر باشند. این محلول‌های خانگی بایستی به محض شروع اسهال، و با این هدف كه به وی مایعات بیشتر از مقدار همیشه رسانیده شود، برای كودك شروع شود، خورانیدن غذا نیز بایستی ادامه یابد. چنین درمان خانگی فوری می‌تواند در بسیاری از بیماران از كم آبی جلوگیری كرده همچنین منجر به ادامه تغذیه و حفظ اشتها گردد.

مزایای ORT :

1- حتی در موارد اسهال آبكی حداقل 60% مواد غذایی مصرفی از مخاط روده ها جذب می‌شود و ادامه تغذیه مناسب با سن كودك مبتلا به اسهال خود بخشی از ORT محسوب می‌گردد.

2- قطع مصرف مواد غذایی و آب و الكترولیت ها از راه دهان و استراحت دادن به سلول‌های مخاط روده ها هیچ گونه مبنای علمی و فیزیولوژیكی ندارد .

3- گرسنه نگه داشتن كودك مبتلا به اسهال نه تنها كمكی به درمان او نمی‌كند بلكه با ایجاد اختلال در ترشح آنزیم‌ها هضم و جذب روده‌ای را كاهش می‌دهد .

4- 25 عامل بیماری‌زای باكتریایی ویروسی و انگلی هر یك با مكانیزم‌های متفاوت از یكدیگر ایجاد اسهال می كند. در تمامی این موارد و بدون در نظر گرفتن سن بیمار محلول مایع درمانی خوراكی از مخاط روده به مقدار كافی جذب می‌شود و آب و املاح از دست رفته بدن را جبران می‌نماید .

5- اختلال در جذب روده‌ای كه در گذشته بسیار بر آن تاكید می‌شد نقش چندانی در ایجاد اسهال حاد آبكی ندارد و به‌خصوص جذب گلوكز و سدیم (با همراهی گلوكز) كلرور و آب تا حد زیادی بدون تغییر و دست نخورده باقی می‌ماند.

6- جبران آب و املاح از دست رفته بدن با تركیب تنها آب و نمك موفقیت آمیز نخواهد بود . حضور گلوكز برای افزایش جذب روده‌ای آب و سدیم ضروری است حضور گلوكز جذب روده ای محلول را تا 25 برابر جذب آب و نمك تنها افزایش می‌دهد .

7- درمان با روش مایع درمانی خوراكی و ادامه تغذیه كودك مبتلا به اسهال حجم مدفوع اسهالی را افزایش می‌دهد .

این پدیده نباید سبب نگرانی شود زیرا به همان نسبت جذب آب و الكترولیت‌ها و مواد غذایی از مخاط روده‌ها افزایش می‌یابد.

كاربرد بجا و درست مایع درمانی خوراكی جایگاه واقعی مایع درمانی وریدی بجا و درست را هم روشن نموده است .

مقایسه این دو روش درمانی مزایای عملی و كاربردی ORT را بیشتر روشن می‌كند .

با شروع اسهال كودكان و ادامه آن نباید منتظر پیدایش نشانه‌های بالینی از دست رفتن آب و املاح بود و همچنین در آغاز امر نمی‌توان پیشبینی نمود كه اسهال كودك به دهیدراتاسیون خفیف ، متوسط یا شدید منجر خواهد شد یا خیر بنابراین اگر بتوانیم در همان مرحله اولیه بیماری از پیدایش دهیدراتاسیون و یا تبدیل دهیدراتاسیون خفیف به متوسط یا شدید جلوگیری كنیم كار اساسی انجام داده‌ایم روش مایع درمانی خوراكی در مرحله اولیه بیماری و با ادامه اسهال با توجه به سن كودك با افزایش مایعات از قبیل شیر مادر، لعاب برنج، چای كم رنگ، آبمیوه و سوپ شروع نموده و با محلول مایع درمانی خوراكی ORS ادامه می‌دهیم . از روش مایع درمانی خوراكی برای پیشگیری از اختلال آب و الكترولیت بدن استفاده می‌كنیم در صورتی كه كاربرد مایع درمانی وریدی برای پیشگیری از اختلال آب و الكترولیت درست و عملی نیست .

  • در بیماران با استفراغ شدید و تكرار شونده (كه خیلی نادر است) معمولا اكثریت مایع خورده شده علیرغم استفراغ جذب می‌شود و استفراغ با جبران كم آبی و عدم تعادل الكترولیتی قطع می‌شود.
  • بیماران با سوء جذب گلوكز (كه خود بسیار نادر است) : در چنین مواردی محلول ORS باعث خواهد شد حجم مدفوع به‌ وضوح زیاد شود و حاوی مقدار زیادی قند باشد، و كم آبی نیز بدتر می‌شود.

محدودیت های ORT :

حداقل در 95% موارد اسهال آبكی، كم آبی می‌تواند فقط بوسیله ORS (یا ORT) درمان و یا پیشگیری شود. ولی در برخی موارد نادر خاص ORT می تواند نامناسب یا بی‌تاثیر باشد .

ORT برای موارد زیر نامناسب است:

  • درمان اولیه دزئیدراتاسیون شدید (تهدید كننده حیات) چرا كه مایعات بایستی بسیار سریع جایگزین گردند (و این نیازمند جایگزینی وریدی آب و املاح می‌باشد.)
  • بیمار با ایلئوس پارالیتیك و نفخ شدید شكمی
  • بیماری كه قادر به نوشیدن نیست .گر چه كه می‌توان در صورت عدم امكان درمان وریدی ORS را توسط لوله NG به چنین بیماری داد.

ORT در موارد زیر بی‌تاثیر است:

  • بیمارانی كه دفع خیلی سریع دارند (بیش از 15 میلی لیتر برای هر كیلوگرم وزن بدن در ساعت)، چنین بیماری مسلما قادر به نوشیدن به حدی كه جبران چنین دفعی باشد نخواهد بود.

معایب سرم تراپی:

خستگی عضوی كه به آن سرم وصل شده كه منجر به بی‌قراری طفل و در نتیجه خراب شدن سرم می شود و ریسك عفونت را در اثر تزریقات متعدد زیاد می‌كند علاوه بر آن گرسنه نگه‌داشتن كودك مبتلا به اسهال می‌تواند منجر به اختلال تغذیه شود گرچه جذب مواد مغذی غذاها طی مدت ابتلا به اسهال كم می‌شود ولی قسمت اعظم این مواد غذایی جذب خواهند شد .


[ جمعه 15 اردیبهشت 1391 ] [ 08:05 ب.ظ ] [ علی پور ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ


با سلام به تمامی دوستان خوبم که به وبلاگ من سر می زنند...
من کاردان بهداشتم که با توجه به علاقه ای که به مطالب پزشکی دارم این وبلاگ را راه اندازی نمودم.
(البته تمامی مطالب از منابع و رفرنس های معتبر جمع آوری شده اند)
اللهم عجل لولیک الفرج

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
بانك اهداكنندگان سلولهای بنیادی ایران