تبلیغات
الهی به امید تو ...

الهی به امید تو ...
اللهم عجل لولیك الفرج... 
قالب وبلاگ
نویسندگان
نظر سنجی
بهر ظهور مهدی زهرا صلوات ...


مشخصات سرسوزن (Needle) مورد استفاده در واکسیناسیون

1ـ برای تزریقات زیرجلدی و داخل جلد و نوزادان نارس، سوزن با طول cm 1/5 و شماره (gauge) 26 تا 27

2ـ برای تزریقات عضلانی سوزن با طول cm 2/5 و شماره (gauge) 23


بیماری ها و علائم اختصاری واکسن های برنامه گسترش ایمن‌سازی

بیماری

نام واکسن

علامت اختصاری

سل

ب.ث.ژ

BCG

دیفتری، کزاز، سیاه سرفه

سه‌گانه (ثلاث)

DTP

دیفتری، کزاز

دوگانه خردسالان

DT

دوگانه بزرگسالان

Td

فلج اطفال

پولیو خوراکی

OPV

پولیو تزریقی

IPV

سرخک، سرخجه، اوریون

سرخک، سرخجه،اوریون

MMR

کزاز

توکسوئید کزاز

TT

هپاتیت «ب»

هپاتیت «ب»

Hep.B

 

برنامه ایمن‌سازی کودکان با توجه به شرایط اپیدمیولوژیک کشور

سن

نوع واکسن

توضیحات

بدو تولد

ب.ث.ژ ـ فلج اطفال*

هپاتیت ب**

در کودکان زیر یک سال، مقدار واکسن «ب.ث.ژ» 0/05 میلی‌لیتر معادل نصف در بالغین است.

2 ماهگی

سه‌گانه ـ فلج اطفال ـ هپاتیت ب

 

4 ماهگی

سه‌گانه ـ فلج اطفال

 

6 ماهگی

سه‌گانه ـ فلج اطفال ـ هپاتیت ب

 

12 ماهگی

MMR

این واکسن شامل واکسن های سرخک، سرخجه و اوریون می‌‌باشد.

18 ماهگی

سه‌گانه ـ فلج اطفال ـ MMR

 

6 سالگی***

سه‌گانه ـ فلج اطفال

 

* منظور از فلج اطفال، قطره خوراکی فلج اطفال است.

** واکسن هپاتیت ب کودکان با وزن تولد کمتر از 2000 گرم چنانچه در وقت مقرر مراجعه نموده باشند در 4 نوبت (بدو تولد، یک ماهگی. دو ماهگی و 6 ماهگی) انجام می‌‌شود.

*** پس از آخرین نوبت واکسن، هر ده سال یکبار واکسن دوگانه ویژه بزرگسالان بایستی تزریق شود.

با توجه به اهمیت تکمیل واکسیناسیون در زمان مقرر، چنانچه کودکی به موقع در زیر یک سال برای دریافت واکسن های خود مراجعه ننماید، برای رساندن هرچه سریعتر فرد به زمان معمول واکسیناسیون تنظیم زمان مراجعه واکسن های سه‌گانه، پولیو و هپاتیت ب در سه نوبت به شرح ذیل خواهد بود:

1ـ حداقل فاصله بین نوبت واکشن های سه‌گانه یک ماه

2ـ حداقل فاصله بین نوبت واکسن های فلج اطفال یک ماه

3ـ حداقل فاصله بین نوبت اول و دوم هپاتیت ب یک ماه

4ـ حداقل فاصله بین نوبت دوم و سوم هپاتیت ب دو ماه

5ـ حداقل فاصله بین نوبت اول و دوم MMR یک ماه

جدول ایمن‌سازی کودکانی که از یک سالگی تا 6 سالگی در وقت مقرر مراجعه ننموده‌اند

اولین مراجعه

سه‌گانه ـ فلج اطفال ـ ب.ث.ژ ـ هپاتیت ب ـ MMR

یک ماه بعد از اولین مراجعه

سه‌گانه ـ فلج اطفال ـ هپاتیت ب ـ MMR

یک ماه بعد از دومین مراجعه

سه‌گانه ـ فلج اطفال

6 ماه تا یک سال بعد از سومین مراجعه

سه‌گانه ـ فلج اطفال ـ هپاتیت ب

6

 

سه‌گانه (حداقل یک سال فاصله با نوبت قبلی) ـ فلج اطفال

1. بعد از 6 سال تمام (6 سال و 11 ماه و 29 روز) تزریق واکسن سه‌گانه ممنوع است و باید از واکسن دوگانه ویژه بزرگسالان استفاده شود.

2. در صورتیکه سن کودک هنگام تزریق یادآور اول سه‌گانه و فلج اطفال، چهار سال یا بیشتر باشد، یادآور دوم لزومی ندارد.

3. پس از آخرین نوبت واکسن سه‌گانه بایستی واکسن دوگانه ویژه بزرگسالان هر ده سال یکبار تکرار شود.

4. کسانی که بدنبال تزریق ب.ث.ژ اسکار نداشته‌اند نیاز به تزریق مجدد ب.ث.ژ ندارند.

5. چنانچه سن کودک هنگام دریافت اولین نوبت MMR زیر 18 ماهی باشد به شرط آنکه فاصله حداقل یکماه رعایت شود نوبت دوم در سن 18 ماهگی تزریق می‌‌گردد و چنانچه پس از 18 ماهگی باشد نوبت دوم با رعایت یکماه فاصله تزریق گردد.

 

جدول ایمن‌سازی افراد 7 تا 18 ساله که در وقت مقرر مراجعه نکرده اند

اولین مراجعه

دوگانه ویژه بزرگسالان ـ فلج اطفال ـ هپاتیت ب ـ MMR

یک ماه بعد از اولین مراجعه

دوگانه ویژه بزرگسالان ـ فلج اطفال ـ هپاتیت ب ـ MMR

یک ماه بعاد از دومین مراجعه

دوگانه ویژه بزرگسالان ـ فلج اطفال

6 ماه تا یک سال بعد از سومین مراجعه

دوگانه ویژه بزرگسالان ـ فلج اطفال ـ هپاتیت ب

10 سال بعد از چهارمین مراجعه

دوگانه ویژه بزرگسالان و هر ده سال یک بار تکرار شود.

 

ایمن‌سازی زنان سنین باروی (49 ـ 15 ساله) بدون سابقه ایمن‌سازی، با واکسن دوگانه ویژه بزرگسالان*

نوبت

حداقل فاصله

درصد محافظت

طول دوره ایمنی

اول

ـ

0

0

دوم

یک ماه

80

سه سال

سوم

شش ماه

95

پنج سال

چهارم

یک سال

99

ده سال**

* زنان سنین باروری دارای سابقه واکسیناسیون (سه‌گانه یا توام)، باید با احتساب واکسن های قبلی طبق این جدول واکسیناسیون را ادامه دهند.

** برای حفظ ایمنی کافی پس از نوبت چهارم، واکسن دوگانه بزرگسالان باید هر ده سال یکبار تکرار شود.

 

ایمن‌سازی زنان بارداری بدون سابقة ایمن‌سازی یا واکسیناسیون ناقص*

تاریخ مراجعه

نوع واکسن

دفعات

اولین مراجعه

دوگانه ویژه بزرگسالان

نوبت اول

یک ماه بعد

دوگانه ویژه بزرگسالان

نوبت دوم**

* کسانی که سابقه واکسیناسیون ناقص دارند باید واکسیناسیون آنها با توجه به سابقه قبلی و مطابق برنامه ایمن‌سازی زنان 49 ـ 15 سال تکمیل گردد.

** ادامه ایمن‌سازی طبق جدول ایمن‌سازی زنان 49 ـ 15 ساله توصیه شود.

 

ایمن‌سازی علیه دیفرتی و کزاز (واکسن دوگانه ویژه بزرگسالان) در افراد بالای 18 سال بدون سابقه ایمن‌سازی

دفعات

تاریخ مراجعه

نوبت اول

اولین مراجعه

نوبت دوم

یک ماه بعد از نوبت اول

نوبت سوم*

شش ماه بعد از نوبت دوم

* برای حفظ ایمنی کافی بهتر است هر 10 سال یکبار تکرار شود.

 

ایمن‌سازی علیه بیماری «هپاتیت ب» برای گروههای پر خطر

نوبت

زمان تزریق

اول

در اولین مراجعه

دوم

یک ماه بعد از نوبت اول

سوم

شش ماه بعد از نوبت اول

نکات مهم

1ـ شروع برنامه ایمن‌سازی کودکان نارس همانند جدول ایمن‌سازی عادی است.

2ـ نوزادان با وزن کمتر از 2000 گرم بایستی چهار نوبت واکسن هپاتیت ب در زمان‌های بدو تولد ـ یک ـ دو و شش ماهگی دریافت کنند ولی چنانچه این نوزادان بعد از یک ماهگی برای دریافت اولین نوبت واکسن مراجعه نمایند بدون توجه به وزن تولد برنامه ایمن‌سازی همانند سایر کودکان خواهد بود.

3ـ واکسیناسیون شیرخوارانی که در نوزادی تعویض خون شده‌اند یا خون و فرآورده های خونی دریافت کرده اند، باید مطابق جدول ایمن‌سازی انجام شود.

4ـ واکسیناسیون شیرخوارانی که در نوزادی به هر علت دچار زردی شده اند، باید مطابق جدول ایمن‌سازی انجام شود.

5ـ در افراد مبتلا به هموفیلی و بیماری های خونریزی دهنده، همه واکسن های تزریقی بایستی زیر نظر پزشک انجام گیرد.

6ـ سوء تغذیه نه تنها مانعی برای ایمن‌سازی نیست، بلکه ایمن‌سازی به موقع کودکان مبتلا به سوء تغذیه لازم است.

7ـ شل بودن مدفوع و یا سرماخوردگی و تب مختصر مانع ایمن‌سازی نیست.

8ـ برنامه زمان بندی دریافت واکسن در افرادی که تزریق مکرر خون دارند (مانند بیماران مبتلا به تالاسمی)، مطابق جدول روتین می‌‌باشد.

9ـ در صورتیکه واکسن های زنده ویروسی تزریقی به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرند، باید بین آنها حداقل یک ماه فاصله باشد.

10ـ در صورت تزریق گاماگلوبولین عضلانی به کودکان فاصله تجویز واکسن های ویروسی زنده ضعیف شده (به جز واکسن پولیو خوراکی و تب زرد)، با گاماگلوبولین و فرآورده های خونی حداقل 3 ماه و در مورد گاماگلوبولین وریدی حداقل 6 ماه خواهد بود.

11ـ چنانچه طی دو هفته بعد از تجویز واکسن های زنده ویروسی (به جز واکسن پولیو خوراکی و تب زرد) به هر علت گاماگلوبولین عضلانی و فرآورده های خونی تزریق شود، باید پس از سه ماه و در صورت گاماگلوبولین وریدی پس از شش ماه این واکسن ها تکرار شود (در مورد تزریق حجم های زیاد گاماگلوبولین ممکن است با نظر پزشک این حداقل زمان افزایش یابد).

12ـ برای گروه های سیار در مناطق کوهستانی و یا صعب‌العبور، فاصله واکسیناسیون سه گانه، فلج اطفال و نوبت های اول و دوم «هپاتیت ب» را به یک ماه می‌‌توان تقلیل داد.

13ـ در صورت فقدان کارت ایمن‌سازی یا سابقه معتبرایمن‌سازی، پس از بررسی کامل و دقیق از جمله حافظه مادر در صورت نیاز ایمن‌سازی ادامه یابد.

14ـ ملاک سابقه معتبر واکسیناسیون سند مکتوبی است که نشان دهنده واکسیناسیون فرد باشد از قبیل کارت واکسیناسیون، ثبت در دفاتر مراکز بهداشتی درمانی، خانه های بهداشت و تیم های سیار و گواهی پزشک.

15ـ در زنان باردار استفاده از واکسن های ویروسی زنده (به جز تب زرد) ممنوع است جز در مواردی که خطر ابتلاء به بیماری بر عوارض آن غافل باشد.

16ـ در صورتیکه مابین دزهای یک واکسن فاصله ای بیش از مقدار توصیه شده باشد نیازی به شروع مجدد سری واکسیناسیون از ابتدا یا تجویز دز اضافی نیست و بایستی برنامه ایمن‌سازی را در هر زمان ادامه داد.

17ـ از تزریق واکسن ها در ناحیه سرین به دلیل احتمال آسیب به عصب سیاتیک و یا کاهش اثربخشی واکسن به علت بافت چربی زیاد آن ناحیه بایستی خودداری نمود.

18ـ در کودکان کوچکتر از دو سال باید تزریق واکسن در ناحیه قدامی خارجی ران و در افراد بالاتر از دو سال در عضله دلتوئید، صورت گیرد.

19ـ در افراد بالاتر از دو سال نیز چنانچه حجم عضله دلتوئید کم باشد لازم است تزریق در ناحیه قدامی خارجی ران صورت گیرد.

20ـ اگر لازم باشد در یک جلسه واکسیناسیون، بیش از یک نوع واکسن تزریق شود باید در محل های جداگانه (حداقل به فاصلة 5/2 سانتی‌متر) و یا در دو سمت انجام شود.

21ـ محل تزرق زیرجلدی واکسن ها همان محل‌هایی است که تزریق عضلانی انجام می‌‌گیرد.

22ـ واکسن BCG باید در حد فاصل یک سوم فوقانی و دو سوم تحتانی بازو تزریق گردد.

23ـ برای تلقیح واکسن BCG تا 6 سالگی نیازی به انجام تست مانتو نمی‌‌‌باشد، ضمناً تلقیح این واکسن پس از پایان 6 سالگی ضرورتی ندارد.

24ـ کسانی که در سن سه ماهگی و بالاتر واکسن ب.ث.ژ دریافت نموده‌اند و در مدت 72 ساعت در محل تزریق واکنش نشان داده‌اند بایستی توسط پزشک از نظر سل بررسی گردند.

25ـ در افراد مبتلا به علائم ایدز فقط واکسن ب.ث.ژ منع استفاده دارد و استفاده از سایر واکسن های برنامه گسترش ایمن‌سازی بلامانع می‌‌باشد. در مورد واکسن فلج اطفال توصیه می‌‌شود از نوع تزریقی (IPV) استفاده شود.

26ـ واکسیناسیون کودکان HIV مثبت فاقد علامت کاملاً ضروری است و بایستی طبق برنامه جاری ایمن‌سازی انجام شود لیکن بهتر است در صورت در دسترس بودن بجای OPV از IPV استفاده شود.

27ـ‌ اگر کودکی در هنگام دریافت قطره فلج اطفال مبتلا به اسهال شدید باشد و همزمان قطره به او خورانده شود بایستی یک دز اضافی واکسن با فاصله حداقل یک ماه دریافت دارد.

28ـ تغذیه با هر نوع شیر مادر، با خوراندن قطره فلج اطفال مغایرتی ندارد و لازم نیست که قبل و یا بعد از خوراندن قطره، شیر قطع شود. در صورت استفراغ در کمتر از 10 دقیقه پس از دریافت قطره فلج اطفال بایستی تجویز قطره تکرار شود.

29ـ واکسن پولیو صفر باید در بدو تولد و هنگام خروج نوزاد از زایشگاه تجویز شود اما اگر به هر دلیل، تجویز واکسن در آن زمان مقدور نباشد، در اولین فرصت ممکن تا روز سی‌ام تولد بایستی تجویز شود و بعد از آن تجویز پولیو صفر ضرورتی ندارد.

30ـ واکسن فلج اطفال برای افراد بالای 18 سال بلا مانع است ولی در خانم های باردار در صورت ضرورت استفاده، نوع تزریقی آن (IPV) توصیه می‌‌شود.

31ـ در نوزادان دچار آترزی مری (Esophagial Atresia) که دارای گاستروستومی می‌‌باشند بهتر است، به جای OPV از واکسن تزریقی فلج اطفال (IPV) استفاده گردد.

32ـ در کودکان دارای نقص اولیه سیستم ایمنی و کودکان تحت درمان با داروهای پایین آورنده قدرت دفاعی بدن نظیر کورتیکواستروئیدها و یا کودکان تحت درمان با اشعه و مبتلایان به لوسمی ـ لنفوم و سرطان ها، استفاده از واکسن پولیو زنده خوراکی ممنوع است و به جای آن باید از واکسن کشته تزریقی (IPV) استفاده کرد.

33ـ توصیه می‌‌شود همزمان با تزریق واکسن ثلاث یک دز قطره استامینوفن تجویز و به والدین آموزش داد تا در صورت تب یا بیقراری هر چهار ساعت آن را تکرار کنند.

34ـ اگر پس از تزریق واکسن سه گانه، درجه حرارات بدن کودک بالاتر از 40 درجه سانتی گراد (زیر بغل)، گریه مداوم بیش از سه ساعت که قابل آرام کردن نباشد و یا تشنج ظرف 72 ساعت رخ دهد در نوبت های بعدی به جای واکسن سه‌گانه باید واکسن دوگانه خردسالان تزریق گردد.

35ـ تزریق واکسن سه‌گانه در کودکان دارای ضایعات مغزی پیشرونده ممنوع است و باید به آنها واکسن دوگانه خردسال تزریق کرد.

36ـ فاصله بین نوبت سوم و چهارم واکسن سه‌گانه نباید از 6 ماه کمتر باشد.

37ـ پس از پایان سن 6 سال و 11 ماه و 29 روز تلقیح واکسن سه‌گانه مجاز نیست و باید به جای آن، واکسن دوگانه بزرگسالان را تزریق کرد.

38ـ در مورد کسانی که سابقه تشنج دارند و با مصرف دارو تحت کنترل هستند تزریق واکسن DTP بلامانع است.

39ـ برای حفظ ایمنی پس از چهار نوبت تلقیح واکسن سه‌گانه یا دوگانه، واکسن دوگانه ویژه بزرگسالان باید هر ده سال یک بار تکرار شود.

40ـ جهت بالا بودن سطح ایمنی بزرگسالان در مقابل دیفتری توصیه می‌‌شود در کلیه مواردی که باید در بالغین واکسن کزاز تزریق شود، منجمله در زنان باردار و زنان سنین باروری (49 ـ 15 ساله) واکسن دوگانه ویژه بزرگسالان تلقیح شود.

41ـ واکسن های سه گانه، دوگانه خردسالان و بزرگسالان را باید حتماً به شکل داخل عضلانی و عمیق تزریق کرد (تزریق این نوع واکسن ها در زیر جلد یا داخل جلد می‌‌تواند موجب تحریک موضعی، تشکیل گرانولوم، نکروز بافتی و بروز آبسه استریل شود).

42ـ در حال حاضر دز یادآور واکسیناسیون «هپاتیت ب» توصیه نمی‌‌‌شود.

43ـ در صورتیکه نوبت های قبلی واکسیناسیون «هپاتیت ب» با استفاده یکی از دو نوع واکسن پلاسمایی یا نوترکیبی (Recombinant) باشد، ادامه واکسیناسیون با نوع دیگر در نوبت های بعدی بلامانع است.

44ـ در صورتیکه نوزاد از مادر HbsAg+ متولد شده باشد، باید بطور همزمان نیم میلی لیتر «ایمونوگلوبولین» اختصاصی «هپاتیت ب» در عضله یک ران و واکسن «هپاتیت ب» در عضله ران دیگر در اسرع وقت و ترجیحاً در ظرف 12 ساعت پس از تولد تزریق شود. در صورت عدم دسترسی به ایمونوگلوبولین اختصاصی، تزریق واکسن «هپاتیت ب» به تنهایی نیز در ساعات اولیه پس از تولد حدود 70 تا 80 درصد ایمنی ایجاد می‌‌کند.

45ـ اگر پس از تولد و تزریق واکسن هپاتیت ب مشخص شود که نوزاد از مادر HBsAg+ به دنیا آمده است حداکثر زمان دریافت ایمونوگلوبولین اختصاصی هپاتیت ب یک هفته بعد از تولد می‌‌باشد.

46ـ نوزادانی که از مادران HBsAg+ متولد شده‌اند و علاوه بر دریافت نوبت اول واکسن، ایمونوگلوبولین نیز دریافت داشته‌اند در سن 15 ـ‌ 9 ماهگی باید از نظر HBsAg و HBsAb کنترل شوند و در صورت لزوم مورد پیگیری قرار گیرند.

47ـ در افراد مبتلا به هموفیلی، واکسن «هپاتیت ب» باید زیر جلد تزریق شود.

48ـ واکسیناسیون «هپاتیت ب» هیچگونه مورد متع تلقیح ندارد، حتی اگر فرد HBsAg مثبت باشد.

49ـ گروه های پر خطر برای ایمن‌سازی هپاتیت «ب» به شرح زیر می‌‌باشد:

الف ـ کلیه پرسنل شاغل در مراکز درمانی بستری و سرپایی که با خون و ترشحات آغشته به خون به نحوی در تماس هستند شامل: پزشکان، پرستاران، ماماها، بهیاران، کمک بهیاران، واکسیناتورها، دندانپزشکان، کمک دندانپزشکان، کارشناسان و تکنسین های آزمایشگاه های تشخیص طبی، نظافتچیان واحدهای بهداشتی درمانی و آزمایشگاه های تشخیص طبی، دانش آموزان بهورزی، دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی، ...

ب ـ بیماران تحت درمان دیالیز و افرادی که بطور مکرر خون یا فرآورده های خونی دریافت می‌‌کنند (تالاسمی، هموفیلی و...).

ج ـ اعضاء خانواده، فرد HBsAg+ ساکن در یک واحد مسکونی

د ـ کودکانی که در کانون های اصلاح و تربیت نگهداری می‌‌شوند، کودکان عقب مانده ذهنی و پرسنل مؤسسات نگهداری این کودکان و خانه سالمندان و معلمین مدارس استثنایی

ه‍ ـ آتش نشان ها، امدادگران اورژانس، زندانبانان، کارشناسان آزمایشگاه های تحقیقات جنایی و صحنه جرم

و ـ افراد دارای رفتارهای پرخطر جنسی و اعتیاد تزریقی که تحت پیگیری مداوم هستند.

ز ـ افراد آلوده به هپاتیت C که حداقل یک تست تکمیلی مثبت دارند.

ح ـ زندانیانی که دارای  رفتارهای پرخطر هستند و محکومیت آنها بیش از 6 ماه می‌‌باشد.

ط ـ رفتگران شهرداری‌ها.

50ـ برای تعیین نیاز به دز یادآور در گروه های پزشکی مندرج در بند 49 ردیف الف که سه نوبت واکسن دریافت نموده‌اند با توجه به تیترآنتی‌بادی به شرح ذیل عمل گردد:

الف ـ چنانچه فردی از این گروه سه ماه پس از دریافت آخرین نوبت واکسن هپاتیت ب سطح آنتی‌بادی خود را بررسی و تیتر آنتی‌بادی وی بیش از IU/ml 10 باشد نیازی به دز بوستر ندارد و چنانچه میزان آنتی‌بادی زیر IU/ml 10 باشد لازم است مجدداً سه نوبت واکسن هپاتیت ب با دز معمولی را دریافت نماید.

ب ـ چنانچه فردی در گذشته دور واکسن هپاتیت ب دریافت نموده، (بیش از سه ماه) پس از بررسی سطح آنتی‌بادی، با توجه به نتایج به شرح ذیل اقدام گردد:

ـ چنانچه تیتر آنتی‌بادی وی بیش از IU/ml 10 باشد نیازی به دز یادآور ندارد.

ـ چنانچه تیتر آنتی‌بادی این فرد کمتر از ده باشد یک نوبت دز یادآور دریافت می‌‌نماید و حداقل دو هفته بعد سطح آنتی باید مجدداً کنترل شده و در صورتیکه تیتر پایینتر از IU/ml 10 باشد دو نوبت دیگر واکسن دریافت نماید.

51ـ دز یادآور هپاتیت ب در بیماران دیالیزی مندرج در بند 49 ردیف ب:

ـ بیماران دیالیزی بایستی قبل از انجام واکسیناسیون از نظر HBsAg و HBsAb بررسی شوند. در صورت منفی بودن HBsAg ، سه نوبت واکسن با دز دو برابر دریافت نمایند و بعد از 3 ماه از نظر سطح ایمنی چک شوند و در صورت پایین بودن سطح آنتی‌بادی مجدداً سه نوبت دیگر واکسن با همان دز اولیه دو برابر دریافت دارند. سالانه نیز سطح ایمنی بررسی گردد و در صورت پایین بودن مجدداً یک دز یادآور دو برابر تزریق گردد.

52ـ اندازه گیری تیتر آنتی‌بادی گروه های مندرج در بند 50 و 51 جزء وظایف مراکز بهداشت نبوده و فقط در صورت وجود شرایط فوق تأمین واکسن هپاتیت B به عهده مراکز بهداشتی است.

53ـ در صورت نیاز به تزریق واکسن سرخجه در سنین باروری، استفاده از واکسن MMR بجای واکسن سرخجه بلامانع است.

54ـ خانم های سنین باروری بعد از تزریق واکسن سرخجه یا MMR حداقل تا یک ماه بایستی از باردار شدن پرهیز نمایند ولیکن تزریق این واکسن در هر شرایطی در دوره بارداری دلیلی برای سقط درمانی نمی‌‌‌باشد.

زمان نگهدای واکسن پس از باز شدن ویال در مراکز ارائه خدمات ایمن‌سازی

1ـ واکسن های فلج اطفال، سه گانه، دوگانه، کزاز و «هپاتیت ب» پس از باز شدن ویال در مراکز ارائه خدمات ایمن‌سازی، در صورتیکه شرایط زنجیره سرما و سترونی حفظ شود، تا پایان تاریخ انقضاء به شرطی که بیش از یک ماه از زمان باز شدن ویال نگذشته باشد، قابل مصرف است.

تبصره: در تیم های سیار واکسیناسیون، و یال واکسن های باز شده باید در پایان کار روزانه دور ریخته شود، ولی ویال های باز نشده به شرط رعایت کامل زنجیره سرما باید در روزهای بعد در اولویت مصرف قرار گیرد.

2ـ ویال های آماده شده واکسن MMR و ب.ث.ژ که مصرف نشده است، باید 6 ساعت پس از آماده‌سازی دور ریخته شوند.

3ـ هر یک از ویال های باز شده در شرایط زیر باید بلافاصله دور ریخته شوند:

الف: اگر شرایط سترونی به طور کامل رعایت نشده باشد.

ب: اگر شواهدی دال بر احتمال وجود آلودگی واکسن مانند غوطه‌ور شدن ویال محتوی واکسن پس از باز شدن در یخ آب شده داخل یخدان، وجود ذرات قابل رؤیت در ویال واکسن و یا ترک خوردگی و یال واکسن

4ـ چنانچه این تغییرات در ویال های باز نشده مشاهده شود، باید با حفظ کامل زنجیره سرما، واکسن به رده بالاتر برگشت داده شود.

انواع واکسن ها، مقدار، راه تجویز و شرایط نگهداری آنها

نام واکسن

ماهیت

مقدار و راه تجویز

شرایط نگهداری در محل واکسیناسیون

سه گانه

توکسوئید کزاز، توکسوئید دیفتری و باکتری کشته شده سیاه سرفه

0/5 میلی لیتر، عضلانی

8ـ2 درجه سانتیگراد (طبقه میانی یا پایینی یخچال)

دو‌گانه

توکسوئید کزاز و توکسوئید دیفتری (خردسالان و بزرگسالان)

0/5 میلی‌لیتر، عضلانی

8ـ2 درجه سانتیگراد (طبقه میانی یا پایینی یخچال)

کزاز

توکسوئید کزاز

0/5 میلی‌لیتر، عضلانی

8ـ2 درجه سانتیگراد (طبقه میانی یا پایینی یخچال)

ب.ث.ژ

باسیلن کالمت و گرن

زیر یکسال 0/05 میلی‌لیتر داخل جلدی، بالاتر از یک سال 0/1 میلی لیتر داخل جلدی

8ـ2 درجه سانتیگراد (طبقه فوقانی یخچال)

MMR

ویروس زنده ضعیف شده سرخک، اوریون و سرخجه

0/5 میلی‌لیتر، زیر جلدی

8ـ2 درجه سانتیگراد (طبقه فوقانی یخچال)

فلج اطفال

ویروس سه‌گانه زنده ضعیف شده

2 قطره خوراکی

8ـ2 درجه سانتیگراد (طبقه فوقانی یخچال)

ویروس کشنده شده

0/5 میلی‌لیتر، زیر جلدی یا عضلانی

8ـ2 درجه سانتیگراد (طبقه فوقانی یخچال)

«هپاتیت ب»

آنتی ژن سطحی ویروس

برای کودکان زیر ده سال، 0/5 میلی‌لیتر و برای افراد ده سال و بالاتر یک میلی لیتر در عضله، برای نوزادان دیالیز و تالاسمی دو برابر مقدار توصیه شده

8ـ2 درجه سانتیگراد (طبقه میانی یا پایینی یخچال)ادامه دستورالعمل در لینک زیر :
http://hasim.persianblog.ir/post/9/
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ


با سلام به تمامی دوستان خوبم که به وبلاگ من سر می زنند...
من کاردان بهداشتم که با توجه به علاقه ای که به مطالب پزشکی دارم این وبلاگ را راه اندازی نمودم.
(البته تمامی مطالب از منابع و رفرنس های معتبر جمع آوری شده اند)
اللهم عجل لولیک الفرج

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
بانك اهداكنندگان سلولهای بنیادی ایران